Kontakt

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Zona 96,0
Naziv pružaoca medijske usluge ATOM-ZONA doo, Razbojna
Broj dozvole 172/2008-3
Datum 17. jul 2017.
Matični broj 20285346
PIB 104980386
Sedište i adresa pravnog lica Razbojna, Blace
Telefon  027/371-238
Elektronska pošta radiozona.blace@gmail.com
error: